OM TS-NYTT

TS-nytt ble startet som et internt flygeblad i februar 1981 av Leif Emil Egeland. Han var redaktør helt fram til 2015.
Nå har vi et opplag på 4800. TS-nytt ble i 2019 lansert i ny drakt og definert som et konsernmagasin, og inkluderer Stangeland Maskin, Crane Norway Group, Kolnes Maskin, T. Halleland, Birkeland Maskinentreprenør og Rogaland Gjenvinning. Magasinet har et opplag på 4900, og blir distribuert til ansatte, kunder, leverandører, samarbeidspartnere og andre.

Redaktør: Tove Ree, tove.ree@tsmaskin.no