Tjenester

Stangeland Maskin er hovedentreprenør i mange tilfeller, men samarbeider også med andre dyktige selskap som underentreprenør. Dette betyr at våre tjenester har et veldig stort spenn.

I tillegg til bedriftens rundt 700 dyktige ansatte, har vi landets største og mest moderne utstyrspark. Vi flytter i snitt 3.000.000 tonn masse i året!

Anleggstjenester
Anleggstjenester
Anleggsgartner
Anleggsgartner
Stikning og Trykkprøving
Stikning og Trykkprøving
Fjellboring
Fjellboring
Riving og Miljøsanering
Riving og Miljøsanering
Tipper og Pukkverk
Tipper og Pukkverk
Utleie av maskiner og biler
Utleie av maskiner og biler