En allsidig entreprenør

Stangeland Maskin har vært hoved-og delentreprenør for større og mindre felt-utbygging fra tidlig på 80-tallet. Vi jobber for og sammen med de fleste kommunale og private ansvarlige for boligutbygging i Rogaland.

Eksempler på feltutbygging for bolighus i Stavanger er «halve Hundvåg», en rekke felt i  Sunde-/Kvernevikområdet, Godeset og Gausel. I Sandnes har vi vært med på Maulandslia, Bogafjell og Håbafjell bl.a., og i Sola kommune Skadberg, Hålandsmarka og Tananger.

Vi har jobbet for Luftfartsverket, Forsvaret, Braathens, Helikopterservice og Norsk Helikopter. Vi har bygget rullebaner, taxebaner, oppstillingsbaner, kloakkanlegg og drenering. Vi har interne ressurser til å kunne tilby totalentreprise, inkludert prosjektering.

Vi lager moloer til store industrihavner og kaianlegg, samt til ferjeterminaler. Vi kan også småbåthavner, og er kjent bl.a for plastring i sjø og løing av naturstein på land, som på Forusstranden Småbåthavn. Av referanseprosjekt kan vi nevne Statens Vegvesens fergeterminal i Mortavika og båthavna i Lundsvågen og Boganesstranda. Vi kan også ta på oss oppdrag for mudring og utfylling i sjø, og ferdiggjøring i form av pynting med naturstein og beplantning (egen anleggsgartneravdeling). Schlumberger, Statoil, Shell, Esso, Conoco, BP, Saga, Hydro, Elf, Amoco, Phillips og Halliburton administrasjonsbygg. Vi har hatt ansvaret, og vi har gjort alt grunn-og utendørsarbeid, inkl. planter, belegningsstein og sykkelstativ!

Vi har modernisert og bygget om gamle industribygg, fra virksomheter som var Sandnes Støperi, Gartnerhallen i Hillevåg og Gann Graveren sitt teglverk og Sandnes Aduserverk. I dag kjenner vi dette som for eksempel Kvadrat, Kilden og Maxi.

Stangeland Maskin har solid erfaring med infrastruktur på vindmølleparker. På Tellenes Vindpark i Sokndal og Lund kommune har vi for eksempel laget 40 kilometer med ny vei, 40 kilometer med kabelgrøfter for høyspent og 50 vindmøllefundamenter.

Vi var utførende entreprenør på Rennfast-prosjektet, et prosjekt til 310 millioner kroner, og bygget vei, tunnel og broer med spesielle utfordringer til daværende Europas dypeste undersjøiske tunnel. Med dette som ballast har vi vunnet mange kontrakter og utført mye arbeid innen vegbygging.

Siden 2014 har vi jobbet med prosjekt Eiganestunnelen, som da var den største vegkontrakten noensinne her i Norge. På dette prosjektet jobber vi i JV Implenia Stangeland, vi skal være ferdige med våre arbeider i desember 2018. Eiganestunnelen er en hoveddel av Ryfast. Les mer og se filmer om Eiganestunnelen ved å klikke her.