Hms og kvalitet i Stangeland Maskin

Vi i Stangeland Maskin AS er stolte over våre ansatte, våre maskiner, vårt utstyr og våre kunder. Vi har et sterkt ønske om at alle våre ansatte, våre kunder og samfunnet rundt oss skal oppleve at vi hver dag leverer tjenester og produkter som vi er stolte av, på en sikker måte og med høy kvalitet.

Vi arbeider målrettet og hardt for at vårt omdømme og vår daglige arbeidsutførelse skal være preget av vår visjon og våre verdier. Vi har satt oss høye mål for kvalitet og for HMS. Vi er overbevist om at vi skal klare å nå dem sammen og at det er helt avgjørende å ha det kjekt på jobb for å få dette til.