Stangeland gruppen

Olav Stangeland 
Konsernsjef
Telefon: 51444082       
Mobil:    95196000 
E-post: 

Egil Bue
Finansdirektør
Telefon: 51444002
Mobil:    95197002
E-post: 

Stangeland Gruppen AS omfatter blant annet Stangeland Maskin AS, Crane Norway Group AS, Stangeland Brukt AS, Stangeland Rental AS, Birkeland AS, Kolnes Maskin og Rogaland Gjenvinning. I tillegg har selskapet en rekke eierinteresser i blant annet næringsbygg og eiendommer.

Gruppen sysselsetter 1100 personer og omsetter for ca 2,5 mrd årlig.

Stangeland Gruppen eies av Olav og Tommy Stangeland.

Jan Klingsheim
Finanssjef
Telefon: 51444069
Mobil:    95242780
E-post: 

Johanne Marie Dirdal
Regnskapsansvarlig
Telefon: 51444004
Mobil:    97552896
E-post: 

Stangeland Gruppen omfatter blant annet aksjeselskapene:

Stangeland Gruppen har eierinteresser i: