Kort sagt Stangeland

Ledende

Visjonen til Stangeland Maskin AS er like kort som den er god: Ledende. Vi skal være den ledende aktøren i vår bransje. Med dette mener vi at med våre ressurser, vår markedsposisjon, vår ryggrad og ikke minst med våre kunder, er det naturlig for oss å sikte høyt.

Vi er stolte av å ha landets beste maskin- og utstyrspark. Vi er også stolte av å ha en økonomisk sterk og smidig ryggrad. Likevel er vår aller viktigste ressurs våre 650 ansatte. Disse gjør en solid, engasjert og fagmessig solid innsats hver dag. Det er våre ansatte, sammen med våre kunder som gjør oss aller mest stolte. Og det er våre ansatte og våre kunder som gjør det naturlig for oss å legge listen høyt for vår visjon: Ledende.

 

Arbeidsglede, forberedt, ryddig, effektiv

Til å hjelpe oss med å kunne virkeliggjøre visjonen vår, har vi jobbet fram 4 verdier som er viktige for oss i det daglige arbeidet: Arbeidsglede, forberedt, ryddig og effektiv. Vi mener oppriktig at alt vi gjør skal være fundamentert på disse verdiene. Våre 4 verdier er som hjulene på en bil: Alle 4 er like viktige, og det må være balanse mellom dem alle for å få en trygg, effektiv og god dag. På samme måte som en bil er bygget opp av mange elementer som hver ivaretar viktige funksjoner for at bilen skal virke etter hensikten, har våre ansatte ulike funksjoner og oppgaver. Alle er likevel unike og viktige for sluttproduktet vårt. Derfor har vi et aktivt og målrettet kompetanse- og velferdsprogram som omfatter alle personer, stillinger og funksjoner i virksomheten. Og derfor har vi også tatt mål av oss til å bli best i bransjen på HMS. Vi er ikke i mål enda, men vi er på god vei.

 

Målrettet utvikling

Visjonen og verdiene våre er viktige for oss, for de forteller viktige sannheter om hvem vi er, hva vi står for, hva vi vil og hvordan vi vil jobbe for å nå våre mål.

Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at det både er kjekkere og lettere å gå når vi vet hvor vi skal, og når vi har funnet ut hvordan vi skal komme dit. Gode mål og planer er motiverende og bidrar til at vi kan nå målene våre på en mer sikker og effektiv måte. Derfor jobber vi aktivt hver dag for å ha gode og konkrete planer og mål for det vi gjør, planer og mål som henger godt sammen med vår visjon og våre verdier.

Det er vårt inderlige håp at alle som leser denne teksten, og som har et forhold til Stangeland Maskin AS, vil oppleve gjenkjennelse av vår visjon og våre verdier i møte med oss, våre produkter og våre kunder.