Stikning – landmåling – dokumentasjon

Stikningsavdelingen hos Stangeland Maskin driver med landmåling, kart, masseberegning, dokumentasjon og trykkprøving. Ingeniørene i avdelingen jobber med kompleks GPS-teknologi på maskinstyring og avanserte dataprogrammer for utarbeidelse av stikningsdata, 3D-modeller og sluttdokumentasjon.

 • Utsetting og kontroll av tiltak
 • Utsetting av akser og peler
 • Tomte og eiendomsmåling
 • Stikningsplaner og kontrollplaner
 • Ansvarsrett for plassering
 • Profilering
 • Innmåling av situasjon til ulike formål
 • Scanning
 • As-built dokumentasjon
 • Kontroll av plassering
 • Maskinstyring
 • Masseberegning
 • Alle andre beslektede oppdrag

Trykkprøving – kloring – dekloring

Stangeland Maskin tilbyr trykkprøving/tetthetsprøving av vann- og avløpsrør. Vi har det beste av kompetanse og utstyr på området, og kan hjelpe deg med alt innen trykkprøving av vann, spillvann, overvann og pumpeledninger.

Vi utfører:

 • Trykkprøving/tetthetsprøving
 • Lekkasjesøking
 • Kapping
 • Rapportering/dokumentasjon

KONTAKTINFO:

Svenn Rune Systad

Stikningssjef

Tlf: 51444038
mob: 97552884
E-post: