Riving og miljøsanering

Vår virksomhet innen rivning og gjenvinning handler i stor grad om bygg i sentrumsområder. Dette skal vi fortsette å være konkurransedyktige på, samtidig som vi skal være framtidsretta og tilpasningsdyktige innen nye markeder.
Vi utfører alt innen rivearbeid! «Ingenting er for stort eller for lite»

Vi har erfaring med riving innen:

 • Enebolig og garasjer
 • Driftsbygninger/låver
 • Nærings- og industribygg
 • Kullvert og konstruksjoner
 • Boligblokker/hoteller
 • Innvendig sanering/rivning
 • Kraner, mm.


Vi har kompetanse innen:

 • Prosjekteringsledelse og planlegging
 • Miljøkartlegging med rapport
 • Søknader og nabovarsling
 • HMS og kontrollplaner
 • Asbest-sanering
 • Rigg- og driftsplaner


Utstyr:

 • Gravemaskin med rekkevidde 24 meter over bakken,
 • Sorteringsanlegg,
 • Rivemaskiner:
  • CAT 330, spesialmaskiner for rivning (1 stk)
  • Volvo 250 (2 stk)
  • Utstyr for demping av betong- og rivestøv Duztech D400 (1 stk)
  • Mobile saneringsvogner for Asbestsanering (1 stk)
  • Betong knuser, Kleemann MR 150 Z

 Betongknuser

Jørgen Evjen
Anleggsleder

Tlf: 51444046
mob: 98800819
E-post: